USA Flag_en

Ι Η Σ Ο Υ Σ   Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ

Δ Ω Ρ Ο Δ Ο Τ Η Σ  Α Ι Ω Ν Ι Α Σ   Ζ Ω Η Σ

1Anastasi

Αν σε κάποια στιγμή αυτογνωσίας αναρωτηθείς

το ( Ποιός είσαι ) έχεις ηδη ξεκινήσει την αναζήτηση

του  Θ Ε Ο Υ.

Ενα γνωμικό λέει : Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις ,

( προσθέτω ) , εύχομαι οι εικόνες ( φωτογραφίες )

που θα δείτε να σας ενεργοποιήσει την ιδιότητα

τις διακρίσεως , προς ίδιον όφελος .

Μιας ξεχασμένης από τον σύγχρονο άνθρωπο ιδιότητας .

 

***  Ψυχή  μου  την  εικόνα  σου  εφύλαξα  ***

Greek Flag